top of page

 דפוסים חדשים של ביקוש והיצע

טרנדים בתיירות

חדשנות דיגיטלית ו-AI. קיימות ומשבר האקלים. תיירות יתר. אינפלציה ויוקר המוצר התיירותי. אלה רק חלק קטן מהמגמות הכלכליות, טכנולוגיות וחברתיות אשר מעצבות את עולם התיירות המשתנה בקצב גובר והולך. כמקבלי החלטות ומנהלים בתעשיית התיירות - כיצד עלינו לפעול ביחס לטרנדים ולמגמות אלה? מה הצעדים המעשיים שעלינו לנקוט בכדי להמשיך לצמוח, לחדש ולהוביל? מה נדרש לעשות היום בכדי להיערך לאתגרים ולהזדמנויות של המחר?

באמצעות כלי ניתוח מחקריים, נתונים עדכניים מישראל ומהעולם, והכרות עמוקה עם תעשיית התיירות העולמית, ד"ר ערן כתר מציג תמונה בהירה, ממוקדת ופרקטית של המגמות והטרנדים המובילים בתיירות. ההרצאה ממוקדת במשמעות המעשית של הטרנדים בתיירות לפיתוח עסקי, קבלת החלטות וניהול, בסביבה בה הגבינה לא מפסיקה לזוז.

יש מספר טרנדים בתיירות שכל ארגון חייב להכיר לעומק:

05

תיירות פעילה

04

אינפלציה ויוקר תיירותי

03

תיירות יתר

02

משבר האקלים וקיימות

01

AI וחדשנות דיגיטלית

bottom of page