top of page
Image by Annie Spratt

חוות דעת תיירותית לבית משפט //
חוות דעת משפטית מטעם מומחה לתיירות

חוות דעת משפטית בתיירות הינה מסמך משפטי אשר נכתב על ידי מומחה לתיירות ומלונאות לעניין קביעת דעה מקצועית בתחום התיירות, ואשר תשמש כבסיס לדיון בבית משפט, מתן החלטה בתביעה ואומדן נזק כלכלי, תדמיתי ותיירותי. את חוות הדעת התיירותית יכול למנות בית המשפט עצמו, או שהיא יכולה להידרש על ידי אחד מהצדדים בתביעה - כחוות דעת תובעים או חוות דעת נגדית מטעם עורכי הדין של ההגנה. חוות דעת של מומחה תיירות כוללת בדרך כלל ניתוח מעמיק המתבסס על ידע מקצועי, ידע תאורטי-אקדמי וניסיון מעשי בענף התיירות, במטרה לאפשר לעורכי הדין לבסס את טענותיהם ולספק לבית המשפט את התובנות הנדרשות לצורך השלמת ההליך המשפטי והכרעת הדין.

חוות דעת מומחה לתיירות יכולה לשמש בהליכים משפטיים שונים הנוגעים לתיירות, תעופה ומלונאות, לרבות הליכי גישור ובוררות עסקית ודיונים בבתי משפט השלום, בתי משפט מחוזיים ובית הדין לעבודה, וכן בוועדות תכנון ובעת אישור/ התנגדות לתכנית פיתוח תיירותי. אומנם חוות דעת משפטית בתיירות מוזמנת במקרים רבים על ידי צד אחד, אך על חוות הדעת להיות מקצועית, מעמיקה והוגנת, ולספק ניתוח מדויק, אמין וברור ואשר ניתן להגן עליו בחקירה נגדית בבית משפט. חוות דעת משפטית בתיירות יכולה לשמש בתביעות והליכים משפטיים הנוגעים לסוכני נסיעות, חברות תעופה, בתי מלון, מדריכי טיולים, מורי דרך, מלווי קבוצות, מארגני תיירות פנים, מארגני תיירות נכנסת, מארגני תיירות יוצאת, הזמנות חופשה, הסכמי שיווק תיירותיים, חברות תיירות, אטרקציות בתיירות, אתרי תיירות ונופש, מתכנני תיירות ותביעות הנוגעות לדיני תיירות.

חוות דעת משפטית מטעם מומחה לתיירות דורשת במקרים רבים ידע ייחודי מעולם התיירות:

1. עונתיות - ההשפעה של עונות ותקופות שונות בשנה על המחזור הכספי של עסקי תיירות (כך, שהרבעון הכספי הקודם לא בהכרח מייצג את הרבעון שלאחריו).

2. משברי תיירות - מידת הרגישות הרבה של תעשיית התיירות והמלונאות לארועי משבר, לרבות מלחמות ומבצעים צבאיים (כגון חרבות ברזל), משברי בריאות (מגפת הקורונה) ומיתון כלכלי.

3. דינמיקה של שווקי מקור - כעסק גלובאלי, התיירות מושפעת משינוי בהיקף הביקוש משווקי מקור שונים, כגון השינויים בתיירות מסין ואוקראינה לישראל בעקבות המלחמה בין מדינות אלה.

4. שינויים בדפוסי הביקוש - שינויים במגמות השוק ובהיקף הביקוש לשירותים שונים, כגון מידת הביקוש לתיירות רפואית בישראל או השינויים העולמיים בתיירות העסקית.

5. שיטות עבודה בתיירות - יחסי העבודה המתקיימים בין הגורמים השונים בענף, לרבות סוכנים, מפעילי תיירות, חברות אופרציה בתיירות, חברות הסעות, מורי דרך, עסקי תיירות, בתי מלון, אטרקציות ועוד.

ד"ר ערן כתר הוא מומחה בינלאומי לתיירות, יועץ בכיר, וחבר סגל במחלקה לניהול תיירות ומלונאות במכללה האקדמית כנרת. ניסיונו המקצועי כולל פרויקטים של ייעוץ והכשרה מקצועית עבור ארגון התיירות של האו"ם (UNWTO), נציבות התיירות של האיחוד האירופי (ETC), משרד הכלכלה של ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים, רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל וגורמי תיירות נוספים. בשנים 2016-2018 ד"ר כתר שימש כיועץ שיווק של משרד התיירות של ישראל.

חוות דעת מומחה בנושא מלחמת חרבות ברזל והמלחמה בעזה, ואומדן פגיעה כלכלית-תיירותית לצורך תביעת פיצויים >>

לפרטים נוספים אודות חוות דעת משפטית בתיירות/ חוות דעת מקצועית בתיירות לבית משפט
פנו במייל ל- info@eketter.com

contact eran ketter
bottom of page